نمایندگان با حذف بندی که دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کرد در چارچوب آیین‌نامه هیات وزیران با اولویت از طریق تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی خود یا سایر دستگاه‌ها نسبت به جذب نیروی انسانی اقدام نمایند، موافقت کردند.

نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه (7 اردیهشت) در ادامه بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه 90 ، با پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف بند 22 از این لایحه موافقت کردند.

در بند 22 لایحه بودجه 90 آمده بود:

در کلیه مواردی که دستگاه‌ها از مجوزها استخدامی قانونی استفاده می‌نمایند موظفند در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد با اولویت از طریق تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی خود با سایر دستگاه‌ها نسبت به جذب نیروی انسانی با مدرک تحصیلی دانشگاهی و حداقل پنج سال سابقه کار اقدام نمایند، در اجرای این حکم انتقال از شهرستان‌ها به کلانشهرها ممنوع است.