نمایندگان مجلس با یك فوریت طرح استفساریه بند ماده 68 قانون مدیریت خدمات كشوری كه درباره برخورداری كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون از حق اولاد بود، موافقت كردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) ‌با یك فوریت طرح استفساریه بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات كشوری كه در‌باره حق اولاد و برخورداری كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر بود، موافقت كردند.

در ‌صورت تصویب نهایی طرح مذكور كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری است كه دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و از كار افتاده است و یا خود به تنهایی متكفل مخارج فرزندان هستند، از مزایای كمك هزینه اولاد نیز برخوردار می‌شوند.