رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در سخنانی از تصویب طرح بیمه بیكاری مخصوص جوانان در كمیسیون اجتماعی خبر داد و اظهار داشت: این طرح مخصوص جوانان جویای كار است و می تواند به عنوان یك مسكن عمل كند.

بر اساس این طرح جوانان بیكار مجرد ماهانه 300 هزار تومان دریافت می كنند، این در حالیست كه جوانان بیكار متاهل نیز 350 هزار تومان به صورت ماهانه دریافت خواهند كرد و زمانی كه این افراد توانستند شاغل شوند پول داده شده طی 50 قسط پس گرفته می شود.

مقدسی با اشاره به مزایای اجرای این طرح در كشور بیان داشت: با اجرای این طرح هم آمار بیكاران واقعی در كشور معلوم می شود و هم به عنوان یك مسكن عمل كرده و دغدغه معیشتی جوانان را برطرف می كند.