پنج شنبه شب در برنامه صرفاً جهت اطلاع محمد دلاوری به ساعت کاری کارمندان دولت گیر داد و گفت انگار مسئولین اصلاً یادشون رفته که ساعت کاری به دلیل آلودگی هوا دو ساعت کم شد ، حالا که هوا عالیه و معرکه است ساعت کاری ها همون دو نیم مونده !

آخه ممد جون چشم نداری ببینی؟ موضوع پیدا نکردی به سیاسیون گیر بدی به ما کارمندای بدبخت گیر دادی؟ آخه مگه خبر نداری ما کارمندان دولت اون دوساعت رو میریم تو خونه هامون در کنار محیط گرم خانواده از طریق دورکاری!  به انجام وظیفه میپردازیم.

حالا از ما گفتن اگه دوست داری بخشنامه کنیم حقوق خبرنگارها رو کم کنیم بازم به ما گیر بده

برنامه پنج شنبه شب صرفا جهت اطلاع رو میتونید اینجا ببینید http://serfan.iribnews.ir/