فرماندار شهرستان نوشهر در نامه‌ای تفكیك جنسیتی كاركنان زن و مرد در تمامی ادارات این شهرستان را ابلاغ كرد. محمد علی قمی فرماندار شهرستان نوشهر طی نامه‌ای به مدیران دستگاههای اجرایی این شهرستان تفكیك جنسیتی كاركنان زن و مرد و در ادارات این شهرستان را خواستار شده است. در این نامه آمده است: با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع و بمنظور حفظ حجاب و وضعیت پوشش كاركنان اعم از زن و مرد، اجرای این دستورالعمل الزامی است. این دستورالعمل در پی تاكیدات ستاد صیانت از حریم و امنیت عمومی و حقوقی شهروندان وزارت كشور تصویب شده و به نظر می‌رسد طی هفته‌های آینده در سراسر كشور اجرایی خواهد شد.

 

منبع: فردا