لطف‌الله فروزنده در حاشیه همایش بانكداری اسلامی در جمع خبرنگاران، با بیان اینكه به طور طبیعی تعدادی از كاركنان اضافه خواهند بود، افزود: با این گروه از افراد به چند صورت برخورد می‌شود؛ به نحوی كه گروهی كه طبق اصل 44 نظیر شركت مخابرات به بخش خصوصی واگذار می‌شود، قانون‌گذار تضمین ادامه فعالیت آنها را پیش‌بینی كرده است. وی ادامه داد: بخش دیگری از كار، تعیین شرایط حفظ نیروهای وزارتخانه‌های تازه ادغام شده است؛ به گونه‌ای كه احتمال دارد گروهی از نیروها به حوزه‌های دیگری كه دولت به فعالیت آنها نیاز دارد، منتقل شوند و هر یك اگر به صورت رسمی، پیمانی و یا قراردادی بوده‌اند به همان شكل ادامه فعالیت می‌دهند و همچنین امتیازاتی را نیز برای انتقال آنها در نظر می‌گیریم