هاجر تحریری نیك‌صفت در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: تا امروز از سوی دولت چیزی درباره‌ی تغییر ساعات اداری همزمان با آغاز سال تحصیلی اعلام نشده است.

وی افزود: قاعدتا اگر در این باره دولت مصوبه‌ای داشت باید توسط من ابلاغ می‌شد، ولی تاكنون در این باره مطلبی اعلام نشده‌است.