معاون عمرانی استاندار تهران گفت: تغییر ساعت كاری بخش‌های مختلف از ابتدای مهرماه بر اساس مصوبه سال گذشته شورایعالی ترافیك كشور خواهد بود.

مهندس محمدرضا محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: ساعت‌ها ادارات از آغاز مهر ماه هیچگونه تغییر نخواهد كرد و برنامه آغاز به كار مدارس، ادارات و سایر بخش‌های اعلام شده همچون سال گذشته خواهد بود.

وی با اشاره به مصوبه سال گذشته شورایعالی ترافیك كشور تصریح كرد: بر این اساس ساعت كار ارگان‌های نظامی از اول مهرماه در ساعت 6:30 تا 7 صبح ، بخش‌های صنعتی 7 صبح ، مدارس بین 7:15 تا 7:45 (بنابر نظر مدارس)، بانك‌ها 8 صبح كه باید در این ساعت بازگشایی شده و آماده سرویس دهی باشند، دانشگاه‌ها و مراكز تحت پوشش آن‌ها در ساعت 8 صبح ، ادارات دولتی در ساعت 8:30 و بازار نیز در ساعت 9:30 تا 10 صبح خواهد بود.

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1851705&Lang=P