عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: افزایش مرخصی زایمان زنان به9 ماه و مرخص دوهفته ای برای پدران بعد از تولد نوزاد هفته آینده در کمیسیون بهداشت مطرح و بررسی می‌شود.
مرخصی زایمان زنان در گذشته حدود 6 ماه بود اما به جهت حساسیت‌های بالای زمان شیردهی و اهمیت آن در سال اول زندگی اطفال و نوزادان که به تقویت بنیه جسمی و روحی آنان منتهی می‌شود این دغدغه احساس شد که مدت مرخصی زایمان زنان افزایش یابد.