'لطف الله فروزنده' شامگاه یكشنبه در پایان جلسه هیات دولت گفت: بر اساس مصوبه امروز (یكشنبه) هیات دولت به تمام زنان شاغل حق عائله مندی پرداخت می شود پیش از این حق عائله مندی به زنان شاغلی پرداخت می شد كه شوهران آنها یا از كار افتاده و یا سرپرست خانوار بودند

هر زن شاغل سرپرست خانوار ماهانه 14 هزار تومان حق اولاد تا سه فرزند دریافت می كند و پرداخت برای بیشتر از سه فرزند در حال بررسی است كه امیدواریم حل شود.

لازم به ذکر است مبلغ کمک هزینه عائله مندی در سال 1390 ، 567000 ریال می باشد. 

البته من عین خبر را اینجا گذاشتم ولیکن این ابهام در خبر وجود دارد که اگر همه زنان شاغل عائله مندی بگیرند پس یعنی شامل خانم های مجرد شاغل هم می شود و اگر این طور باشد که فقط سر آقایان مجرد بی کلاه می ماند.

به نظر می رسد پرداخت عائله مندی به کارکنان زن شاغل متاهل تعلق میگیرد