دكتر حامد بركاتی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ایسنا، گفت: قانون ترویج تغذیه با شیرمادر پایان سال گذشته بازنگری و به هیات دولت ارسال شد اخیرا نیز در این زمینه جلسه‌ای در كمیسیون فرهنگی مجلس برگزار شده است.

وی ادامه داد: بر اساس اصلاحات انجام شده در قانون ترویج تغذیه با شیرمادر، افزایش مرخصی مادران تا 9 ماه برای یك قلوها و همچنین مرخصی 10 روز كاری برای پدران در نظر گرفته شده است.

بركاتی افزود: پیش از این در مورد سه قلوها یك سال مرخصی برای مادران در نظر گرفته شده بود اما دوقلوها در این مبحث دیده نشده بودند. بر این اساس در اصلاحیه صورت گرفته، یكسال مرخصی برای مادران در زایمان‌های دوقلو و چند قلو و همچنین یك ماه مرخصی برای پدر پیشنهاد شده است.

رییس اداره كودكان وزارت بهداشت افزود: همچنین اقدامات حمایتی مانند تدابیری در جهت محلی برای نگهداری كودكان مادران شاغل در این اصلاحیه مطرح شده است