رئیس مرکز امور زنان و خانواده دفتر ریاست جمهوری با بیان اینکه طرح اعطای مرخصی استعلاجی به مادرانی که دارای فرزند بیمار هستند در مرحله تصویب است گفت : تعداد روزهای این طرح بستگی به شدت بیماری فرزندان دارد.

مریم مجتهدزاده در جمع خبرنگاران گفت: قبلا پیشنهاد داده بودم که زنان می توانند از مرخصی خانوادگی استفاده کننده اما زمانی که آنها فرزندانشان دچار بیماری می شود در حقیقت تمام وقت خود را باید در خانه بگذرانند بنابراین پیشنهاد دادیم که برای آنها مرخصی استعلاجی در نظر گرفته شود چون نیاز به یک بازتوانی دارند.