معاون راهبردی منابع انسانی رئیس جمهور اعلام کرد: برخی مشاغل تمام وقت دولتی قابلیت انجام کار به صورت نیمه وقت را دارند برای همین زنان کارمندی که انجام کار تمام وقت سبب لطمه به زندگی شان می شود می توانند با ارایه درخواست و موافقت دستگاه محل کار به صورت نیمه وقت اشتغال داشته باشند.البته طبیعی است وقتی کارمندی نصف سایر کارمندان کار می کند باید نصف آنان نیز حقوق دریافت کند. اما از آنجایی که برخی از کارمندان زن به خاطر انجام کار تمام وقت در اداره با مشکلات عدیده ای روبرو هستند، این قانون به عنوان یک امتیاز و در زمره تسهیلات اعطایی به بانوان است.
البته ممکن است یکی دیگر از دلایل بی میلی زنان کارمند به این قانون، موضوع بازنشستگی آنها باشد که برای رفع این دغدغه قانونگذار پیش بینی کرده که با پرداخت کسورات بازنشستگی به طور کامل از طرف بانوان ، خدمت نیمه وقت آنان از حیث بازنشستگی تمام وقت محسوب خواهد شد.
ما در معاونت راهبردی منابع انسانی رییس جمهور نیز به دنبال این هستیم تا کارمندان نیمه وقت که حقوق نیمه می گیرند بتوانند با تسهیلات بیشتری بازنشسته شوند. پیگیری های لازم در دست انجام است که به محض حصول نتیجه به اطلاع همگان خواهد رسید.