اختصاصی وبلاگ کارمندان ایران

اخیرا مجوزی به استانداری هر استان‌ها داده شده است که در سال 91 نسبت به جذب نیروی انسانی اقدام نمایند. بر طبق شواهد و اگر شرایط مهیا شود در روزهای 19 خرداد یا 26 خرداد ماه آزمون کتبی برگزار خواهد شد. متقاضیان هر استان از طریق استانداری و سایت اینترنتی آن پیگیر باشند.