با نظر موافق نمایندگان اجرای حکم بازنشستگی بیش از موعد کارکنان دولت و هزینه‌های آنها از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر یکشنبه 24 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 91 کل کشور با جزء 7 بند 13 موافقت کردند.

بر مبنای جزء 7 بند 13 اجرای این حکم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.