یک مقام مطلع به خبرگزاری فارس گفت : ضریب ریالی حقوق کارمندان دولت در سال 91 در هیات دولت رقم 800 ریال تصویب شده است که در مقایسه با ضریب 700 سال گذشته حدود 14.3 درصد افزایش دارد.

حداقل حقوق در سال جاری با این حساب 389 هزار تومان و حداکثر 2 میلیون و 728 هزار تومان خواهد بود. لازم به ذکر است حداقل حقوق کارگران نیز در سال جاری 389 و 700 تومان تعیین شده است که برابر با حداقل حقوق کارمندان دولت است.