معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز هیات وزیران از تصویب افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان دولت خبر داد.
بهروزمرادی گفت: این مصوبه در چند روز آینده ابلاغ می شود و کارکنان دولت ، اعمال افزایش یادشده را همراه با معوقات ماه های قبل در فیش حقوق تیرماه شاهد خواهند بود.