قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت هم که توسط مجلس تصویب شده بود توسط رئیس جمهور ابلاغ شد

به استناد این قانون مدت بازنشستگی پیش از موعد کارکنان از تاریخ اتمام مهلت به مدت 5 سال (تا 5/6/1394) تمدید گردید.

                 

متن تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد را در ادامه مطلب مشاهده نمایید

قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت

شماره881/499

۱۳۹۰/۱/۱۷

جناب آقای دكتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
       در اجراء اصل یكصد و  بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386 كه با عنوان طرح یك‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 10/12/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره8831                                                24/1/1390
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
       قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386 كه در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم اسفندماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/12/1389 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 881/499 مورخ 17/1/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت مصوب1386

       ماده واحده ـ قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/1386 
       از تاریخ اتمام مهلت اجرای آن به مدت پنج سال تمدید می‌گردد.
       قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم اسفندماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.