دستگاههایی که در سال 1390 مجوز استخدام داشته باشند می توانند بدون برگزاری آزمون استخدامی نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی یا رسمی اقدام كنند

عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور امروز مصاحبه کرده و گفته : در صورتی كه مجلس شورای اسلامی اولویت استخدام نیروهای قراردادی را در قالب لایحه بودجه سال 1390 تصویب كند ،‌در آیین نامه اجرایی كه توسط دولت نوشته خواهد شد ،‌ جزییات ، ضوابط و شرایط استخدام نیروهای قراردادی مشخص می شود .

البته لازم به ذکر است که دادن مجوز استخدام به دستگاه های مستقر در تهران مگر در موارد خاص ممنوع است . بنابر این کارمندان قراردادی مستقر در تهران زیاد خوشحال نباشند چون گرفتن مجوز استخدام برای تهران به نظر آنقدر سخته که اگه سازمانی هم مجوز بگیره ترجیح میده به کارمنداش اضافه کنه تا کارمندان فعلی خود را تبدیل وضعیت کنه. تازه با توجه به تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد مطمئناً آمار خروجی های سازمان ها افزایش پیدا میکنه. بنابر این فکر خروج از تهران باشید تا هم مزایای پیش بینی شده! رو بگیرید هم تبدیل وضعیت بشید