معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در گفت وگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت با رد شایعاتی درباره کاهش میزان مزایا و فوق العاده شغل برخی کارکنان دولت اظهار داشت: آنچه که در اولویت ما در خصوص پرداختها و انضباط مالی مد نظر بوده، هست و خواهد بود، پرداختهای پرسنلی است و با تمام و کمال آنها مد نظر قرار گرفته شده و در اختیار دستگاه ها گذاشته می شود.

وی افزود: اولویتهای هزینه های جاری دستگاه ها نیز پرداختهای پرسنلی نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی است. 

مرادی تاکید کرد: میزان اضافه کار و رفاهی پرسنل و آنچه که به دستگاه ها ابلاغ شده در اختیارشان هست البته نیازمند مدیریت است که این مدیریت هزینه به عهده خود دستگاه هاست و برابر آنچه که از سوی دولت ابلاغ شده، اعداد و ارقام مطابق بودجه هر ساله مشخص است.