ایها الکارمندان دولت خبر ، چه عجب ما یه خبر خوب شنیدیم! تو این چند سال آنقدر خبر بد و استرس آور* شنیدیم که دیگه خبر پرداخت پول نهار کارمندان دولت خیلی خیلی! خوشحالمون کرد.

امروز معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفته پول نهار کارمندان دولت پرداخت میگردد به شرطی که کارمندان تمامی ساعت کاری خود را به خدمت‌رسانی اختصاص دهند. آقا به چشم ، ما که تا حالا در خدمت گذاری حاضر بودیم از این به بعد هم بیشتر در خدمتیم اصلاً وظیفمون خدمت رسانیه حالا یه ساعت نهاری رو هم خدمت رسانی میکنیم شما پول نهار ما رو بده نکنه یه وقت ندی ها آخه ما کارمندای بدبخت بیچاره (خودمو میگم) محتاج همین روزی 1800 تومن هستیم.

                                              

* در خبر ها خوانده ایم که پرداخت اضافه کار تشویقی متوقف می شود و یا افزایش ضریب سالیانه که 6% اعلام ولی در عمل مبلغ ریالی احکام 4% افزایش پیدا کرد و ....