چند روز پیش یه خبری خوندم در مورد تخلفات کارمندان دولت و اینکه در همایش مسئولین هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان عنوان شده در سال گذشته 11 هزار کارمند متخلف از 48 وزارتخانه و سازمان دولتی مرتکب تخلف شده اند که از این تعداد هزار نفر اخراج ، 18 نفر انصال دائم و بقیه هم مشمول بازخرید و تغییر محل جغرافیایی خدمت شده اند.

البته شاید فکر کنید بیشتر این تخلفات اخذ رشوه و مشکلات اخلاقی بوده ولی اتفاقاً برعکس آن چنان زیاد هم نبوده بلکه خیلی هاشو شاید اصلاً نمیتونن بگن و خیلی ها هم اصلاً قابل اغماض نیست. مثلاً تو یه مورد از یک کارمند 30 کیلوگرم تریاک گرفتن. بابا اینو اگه تخلفات اداری هم باهاش کاری نداشته باشه مطمئناً زنده نمیمونه

گاهی اوقات آدم از کار خلق در عجب میمونه!